Đội ngũ giáo viên

Thầy LÊ VĂN TRINH Kỹ sư điện lạnh trường cao đẳng điện tử- điện lạnh Hà Nội  Kinh nghiệm giảng dạy: 11 năm công tác và giảng dạy                 Nghề sửa chữa Ô Tô: Trưởng bộ môn. Thầy giáo : Nguyễn Huy Huyến Kỹ sư  khoa công nghệ …